• Card điều khiển LED RGB, sử dụng cho LED module RGB, dùng trong bảng hiệu, trang trí.
  • Card điều khiển LED RGB có nhiều loại, cho phép điều khiển hiệu ứng theo ý muốn.
  • Sữ dụng cho các công trình lớn như toà nhà, công viên, khi vui chơi…

Hiển thị tất cả 2 kết quả

X