CUNG CẤP MÀN HÌNH LED TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI

Cung cấp mudule LED màn hình các loại, sử dụng trong  nhà hoặc ngoài trời –   Card điều khiển màn hình LED  –  Bộ xử lý hình – nguồn cho màn hình LED   –  Phụ kiện các loại,…

X